Zon Jongen Meisje

IPC

Als team dragen wij zorg voor het realiseren van een veilige, geborgen en uitdagende leeromgeving, zodat de kinderen met plezier naar school gaan en zich thuisvoelen bij ons op school. Binnen het onderwijs wordt er al lange tijd gepraat over de vaardigheden die kinderen nodig hebben om succes te hebben in deze veranderende wereld. Want het gaat niet meer om kennis alleen.

Vandaar dat wij werken met het onderwijsprogramma International Primary Curriculum (IPC)  waarbij de kinderen ook vaardigheden leren als samenwerken, probleemoplossend vermogen en creativiteit.
Wij verwachten dat (IPC) de kinderen bij ons school deze mogelijkheid biedt. IPC is een integrale leerlijn voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, waarbij zaakvakken en creatieve vakken in samenhang rond thema's worden aangeboden. Met deze thematische IPC-aanpak wordt gewerkt aan zowel vaardigheden, inzicht als aan kennis van de leerlingen.

We sluiten ons dan ook helemaal aan bij de woorden van IPC die ook op de informatiefolder voor ouders te lezen zijn: "Als ouder(s) wil je niets liever dan dat je kind met plezier naar school gaat en er gelukkig is. IPC is een onderwijsprogramma voor basisscholen dat kinderen stimuleert om beter te leren en om hun talenten te ontdekken. Het dynamische programma daagt kinderen uit om buiten bestaande grenzen en patronen te denken. U zult versteld staan wat uw kind allemaal weet en kan."

Wilt u meer weten over IPC?

In de informatiefolder kunt u meer lezen over het IPC programma:

  • Wat leren de kinderen met IPC nog meer om zich staande te kunnen houden in de veranderde wereld?
  • Hoe werkt IPC in de praktijk? Over units, IPC-thema's en de vaste structuur.
  • Wat maakt IPC zo bijzonder?
  • Welke rol kunnen ouders spelen?
  • Hoe zorgt IPC voor goede kwaliteit?

Op de website van IPC-Nederland vindt u nog meer informatie over IPC.

Heeft u nog meer vragen over IPC bij ons op school? Neem dan gerust contact met ons op.