Zon Jongen Meisje

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

We hanteren op onze basisschool een protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet:

 1. In kaart brengen van signalen;
 2. Overleggen met een collega;
  eventueel raadplegen van Veilig Thuis:
  het advies- en  meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
  of een deskundige op het gebied van letselduiding;
 3. Gesprek met de betrokkene(n);
 4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling, en bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen;
 5. Neem een beslissing. Is melden noodzakelijk? Of is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Ondersteuning professionals bij beslissing

In stap 5 nemen professionals een beslissing op basis van 2 vragen:

 1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid;
 2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? 
  Hulp verlenen is mogelijk als:
  - de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren;
  - de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp;
  - de hulp leidt tot duurzame veiligheid.

  Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.