Zon Jongen Meisje

Missie

De school waar samen ontwikkelen met plezier voorop staat!

Visie

Het doel van ons onderwijs is dat alle kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen op alle verschillende (leer)gebieden. Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer ze gemotiveerd zijn en goed in hun vel zitten.

Ontwikkeling

Wij streven ernaar dat leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Wij hebben de ontwikkeling van de gehele persoon voor ogen:

  • De cognitieve ontwikkeling
  • De sociale ontwikkeling
  • De persoonlijke ontwikkeling


Om tot ontwikkeling te komen moet voldaan worden aan de basisbehoeften van ieder kind: relatie – competentie – autonomie.

Motivatie

We willen onze leerlingen motiveren door het geven van uitdagend en betekenisvol onderwijs aan alle leerlingen. Hiermee willen we het beste uit ieder kind halen.

Waardering en plezier

We vinden het belangrijk dat de leerlingen goed in hun vel zitten zodat ze optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. We streven naar een schoolklimaat waar kinderen zich veilig, gezien en gehoord voelen en gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat ze kunnen. Leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt. We streven naar leren met plezier door het bieden van betekenisvol en uitdagend onderwijs, waarbij we zo goed mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van ieder kind.

Kernwaarden

Op basisschool De Klim staan de volgende kernwaarden centraal:

Samenwerken – Veiligheid – Uitdagend – Eigenaarschap - Innovatief